Kluby

Charakteristiky klubov

 • Klasický klub (KK)

  Vedúca klubu Naďa Kamenická

  Alfréd Swan a prof. Bátorová

  Organizovanie prednášok, spojených s besedami, predovšetkým na literárne témy; prezentácie žijúcich i nežijúcich autorov a ich kníh s umeleckým prednesom úryvkov knihy daného autora. Spolupráca predovšetkým s vedeckými pracovníkmi zo Slovenskej akadémie vied a iných, literárne orientovaných vedcami. Takmer pri všetkých podujatiach spolupracuje klub s hercom a recitátorom Alfrédom Swanom. Z tém, ktoré najviac zaujali, treba spomenúť pripomienku na skvelého architekta „Virtuóz dreva architekt Dušan Samuel Jurkovič“, ktorú pripravila členka MO Ž Bratislava prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.  Na fotografii je tradičný recitátor Klasického klubu Alfréd Swan, za stolíkom sedí jedna zo stabilných prednášajúcich prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.  Ďalšie fotografie nájtete vo fotogalérii.

 • Klub osvety (KO)

  Vedúca klubu Alena Bučeková

  V Slovenskom národnom archíve

  Besedy, vzdelávacie stretnutia aj cykly stretnútí na rôzne aktuálne témy, predovšetkým o vede, kultúre, vzdelávaní, ženskej problematike, histórii (aj živeniarskej), zdravotníctve, práve, sociálnych veciach …); spracovávanie tém pre širokú verejnosť. Spolupracuje predovšetkým s Katedrou kulturológie FiF UK, s Mestskou knižnicou v Bratislave, s Cirkevným konzervatóriom v Bratislave a s rôznymi mestskými inštitúciami (podľa tém). Zatiaľ najväčším projektom Klubu osvety bol v roku 2017 trojdielny cyklus „Ako knihy menia náš život“ o čítaní s porozumením naprieč generáciami, prepojený s vývojom písania literárnych diel. Z ďalších možno spomenúť „O Maši u Maši“ (spomienka na život a čítanie veršov Maši Haľamovej vo vile Marína na Štrbskom Plese), „Manželstvá bez sobáša“ (v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. Jarmily Zahradníkovej), či „Na mieste, kde sa všetko končí“ (exkurzia do zázemia bratislavského krematória). Úvodná fotografia je z exkurzie v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, kde si členky a členovia Klasického klubu prezerajú kompletizáciu reštaurovaných listov a obalu knihy. Viac fotografií z činnosti klubu nájdete vo fotogalérii.

 • Klub priateliek umenia (KPU)

  Vedúca klubu Baya Nikolajová

  Na prednáške o výtvarnom umení v Nedbalke

  Spoločné návštevy divadelných predstavení (Slovenské národné divadlo, Astorka, Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava), v oblasti výtvarného umenia návštevy lektorských a kurátorských výkladov a prednášok k výstavám (Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy, galéria Nedbalka...), odporúčanie zaujímavých titulov do divadiel, na výstavy, do kina Nostalgia (filmové hity, oceňované snímky, kultové filmy). Veľkej obľube sa tešia letné výlety vyhliadkovou loďou do Čunova na spoločnú návštevu aktuálnej výstavy. Na úvodnej fotografii sú členky Živeny na prednáške o výtvarnom umení v galérii Nedbalka. Viac fotografií nájdete vo fotogalérii. 

 • Klub turistiek (KT)

  Vedúca klubu Mária Turzová

  História budov v Starom Meste

  Spoznávanie zaujímavých miest nielen v Bratislave a okolí, spojených s odborným výkladom. Témy a trasy výletov sú buď vytvorené samotnou vedúcou klubu, ktorá celý výlet pre členky Živeny aj komentuje; prípadne sú organizované v spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami a akreditovanými sprievodcami cestovného ruchu. Z najkrajších podujatí Klubu turistiek možno spomenúť komentovanú prechádzku po Ondrejskom cintoríne so zameraním na botanické zaujímavosti tohto pietneho miesta, či hľadanie histórie Bratislavy podľa heraldických symbolov na múroch bratislavských budov. Úvodná snímka je z prechádzky po bratislavskom Starom Meste, kde sme sa zoznamovali s históriou jednotlivých budov. Viac fotografií nájdete vo fotogaléri

 • Pražský klub

  Mladé Slovenky, ktoré sa usadili v Prahe, vytvorili Pražský klub Miestneho odboru Živena Bratislava. Rady by sa pokúsili zrealizovať pre slovenské deti, žijúce v Prahe, škôlku s vyučovacím jazykom slovenským. No rady by organizovali aj výstavy a besedy o výtvarnom umení, o dizajne, správnej životospráve a pod.

Info

Miestny odbor Živena Bratislava

Sídlo: Pisztoriho palác, Štefánikova 25

811 05 Bratislava

IČO: 00591921 0003

č.ú.: SK49 0200 0000 0034 7847 7653

Kontakt


MO Živena Bratislava, Štefánikova 25, P.O.Box 816 44, 811 05 Bratislava

+421 950 488 287

info@zivenabratislava.sk

www.zivenabratislava.sk

Autorské práva

Copyright © 2018 Živena Bratislava. All Rights Reserved.

Search