NOVINKY

15/MAREC/2023

Medaila E.M. Šoltésovej pre prof. RNDr. Gertrúdu Mikolášovú, PhD.

Dnes si celý svet, na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW), pripomína Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov. Keďže jednou z hlavných úloh Živeny vždy bola aj sociálna práca, každoročne v tento deň vyhlasujeme meno osobnosti sociálnej práce, ktorá získa Medailu Eleny Maróthy Šoltésovej za celoživotnú prácu (nielen profesijnú, ale i charitatívnu) v sociálnej oblasti. Ocenenie udeľuje Živena v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Tohtoročnou laureátkou ocenenia sa stala pani prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD. z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠZaSP). Okrem pedagogickej činnosti je aj vedúcou laboratória Národného referenčného centra tropických chorôb VŠZaSP, spolupracuje s Útulkom sv. Lujzy de Marillac a Občianskym združením Vagus v Bratislave, kde ľuďom bez domova poskytuje poradenstvo, liečivá a základné zdravotné ošetrenie. Je tiež členkou Tropicteamu VŠZaSP, pracovala na sociálno-zdravotníckom projekte priamo v Etiópii. Svoje skúsenosti publikovala vo viacerých odborných publikáciách. Pani profesorke gratulujeme k oceneniu a ďakujeme za množstvo obetavej práce v prospech najzraniteľnejších u nás i vo svete. Slávnostné odovzdanie ocenia bude 24. apríla 2023 v Zichyho paláci v Bratislave.
08/MAREC/2023

Medzinárodný deň žien s novou knihou a premiérami filmov

Bratislavská Živena si Medzinárodný deň žien pripomenula trojhodinovým pestrým programom o výnimočných ženách a pre ženy. A ako býva v Živene zvykom, nechýbali ani muži. Boli síce v menšine, ale spolutvorili toto krásne podujatie svojimi vyznaniami a spomienkami na vzácne ženy. Po úvodnej zhudobnenej básni živeniarky Maši Haľamovej - Kruhy na vode, ktorú zhudobnila a osobne prišla zahrať a zaspievať tvár bratislavskej Živeny Andrejka Bučková, sme si v podaní novej predsedníčky bratislavskej Živeny Radky Semancovej vypočuli krátku históriou Medzinárodného dňa žien a postavenia ženy v spoločnosti. A okrem významných míľnikov v histórii pridala aj pikošky, ako napríklad o tom, prečo sme pred niekoľkými rokmi dostávali karafiáty a prečo práve červené... Vďaka, Radka. Potom sme do života odprevadili publikáciu Živena - 100 rokov v Bratislave, ktorú napísala dlhoročná predsedníčka bratislavskej Živeny Alena Bučeková. Do života ju osobne odprevádzali mimoriadne vzácni hostia – vnúčatá Štefany Votrubovej (dokumentaristky Živeny v čase vzniku bratislavskej Živeny) - Darinka, Ľubka a Vladimír; dnes úspešný podnikateľ Karol Pavlů, ktorý mal Štefanu ako druhú mamu. Prianie úspešnej cesty za čitateľmi jej popriala i nová predsedníčka celoslovenskej Živeny Alena Heribanová a osobne prišla i 100-ročná živeniarka Elenka Šefranková, ktorá je rovesníčkou bratislavskej Živeny. Knihu sme nepolievali, ale Elenka ju do sveta vyprevadila nežným pohladkaním rukou, kvietkom i mladou halúzkou. Aby sa Živena, kniha i všetky ženy stretávali na svojej ceste s pochopením, nehou a láskou... Po krátkej prestávke sme pokračovali premiérami krátkych filmov, ktoré natočili študentky Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy: Diana Michaličová si za hrdinku svojho filmu vybrala osobnosť z histórie Živeny - Štefanu Votrubovú, Ivana Majorská a Sofia Laurová žijúcu osobnosť dirigentku Elenu Šarayovú. Vedúca ich prác – režisérka, scenáristka, kameramanka a fotografka Yvonne Vavrová uviedla, že filmy vznikali v ťažkom období pandémie, bez možnosti osobného kontaktu. Napriek tomu boli mimoriadne zaujímavé a podnetné. K obom filmom sa rozprúdila živá debata o spomienkach na i o odkaze pre mladú generáciu.
22/FEBRUÁR/2023

Novou predsedníčkou bratislavskej Živeny je JUDr. Radka Semancová

Na volebnej členskej schôdzi 22. februára došlo k výmene na poste predsedníčky MO Živena Bratislava. Po troch funkčných obdobiach a 12 rokoch v úlohe predsedníčky Miestneho odboru Živena Bratislava sa Alena Bučeková rozhodla na ďalšie obdobie nekandidovať a prenechať vedenie mladšej generácii. Ako povedala vo svojom príhovore, teší ju, že sa jej podarilo splniť hlavnú úlohu, ktorú si dala pri nástupe do funkcie, a to osloviť aj mladšiu generáciu, ktorá by sa vedela nadchnúť pre prácu Živeny v oblasti kultúry, sociálnej práce a národného povedomia. Po viacerých rokoch neistoty a absencie stabilného priestoru odovzdáva miestny odbor so stálym sídlom, kanceláriou aj so stálym veľkorysým priestorom na realizáciu rôznych podujatí pre verejnosť. Novou predsedníčkou Miestneho odboru Živena Bratislava sa stala mladá, rozhľadená právnička Radka Semancová, staronovou podpredsedníčkou zostáva Silvia Hudáčková a novou hospodárkou Kristína Szabó. Nová predsedníčka by chcela nadviazať na aktivity svojej predchodkyne, ale aj nadviazať spoluprácu s organizáciami v okolitých štátoch, zjednotiť propagáciu prostredníctvom dostupných sociálnych sietí, do podujatí zaviesť aj formy kvízov, organizovať kurzy a financovanie miestneho odboru rozšíriť o väčšie využitie grantov, dotácií, oslovovania sponzorov.
01/FEBRUÁR/2023

Program MO Ž Bratislava na rok 2023 pre verejnosť

8. februára: Ak sa stratí reč, stratí sa národ - hlasová pedagogička a učiteľka javiskovej reči na VŠMU Helena Čertíková bude diskutovať o slovenčine a jej komoleniu (program k 180. výročiu uzákonenia spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom). DK Kramáre, Stromová 18 od 17.00 do 18.30 h 8. marec: Deň žien Živeny – o Histórii MDŽ porozpráva Radka Semancová, predsedníčka MO Živena Bratislava; Živena - 100 rokov v Bratislave – uvedenie knihy histórie bratislavskej Živeny z pera bývalej predsedníčky bratislavskej Živeny Aleny Bučekovej a za účasti 3 sudičiek Živeny (Vilmy Šurinovej, PhDr. Eleny Šefrankovej a Ing. Zory Breierovej), ktoré majú tiež každá 100 rokov (prídu osobne) Premiéry krátkych dokumentárnych filmov, ktoré o významných živeniarkach natočili študentky Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy Diana Michaličová, Ivana Majorská a Sofia Laurová, pod vedením významnej režisérky Yvonne Vavrovej. Premietania filmu „Štefana Votrubová, dokumentaristka Živeny“ sa zúčastnia aj žijúce vnúčatá Štefany Votrubovej, o filme Mgr. art. Elena Šarayová: prvá žena – profesionálna dirigentka bude beseda s hlavnou hrdinkou filmu - Elenou Šarayovou. DK Kramáre od 16.00 do 19.00 h 5. apríla: Pestovateľská záhrada na balkóne + Kvety v kuchyni (beseda + ukážky jedál) – program pripravuje Radka Semancová DK Kramáre, Stromová 18 od 17.00 do 18.30 h 24. apríl: Beseda o sociálnych programoch Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja. Na záver besedy bude slávnostné odovzdanie Medaily E.M. Šoltésovej za rok 2022 Zichyho palác, Ventúrska 9, 16.00 - 18.00 h 10. máj: Viete, aký je mestský med a že med používajú pri operáciách oka? (beseda s Mgr. Marcelou Bučekovou, PhD. z Medového laboratória Ústavu molekulárnej biológie SAV (s ukážkami a ochutnávkou medu) DK Kramáre, Stromová 18 od 17.00 do 18.30 h 8. jún: Ako na problémové deti? (Mgr. Radovan Kyrinovič - psychológ a výchovný poradca pre deti s ADHD) možnosť klásť konkrétne otázky DK Kramáre, Stromová 18 od 17.00 do 18.30 h 8. september: Živena a mliečne desiate v školách už v roku 1928 (95. výročie) mlieko a jeho alternatívy pre deti s rôznymi intoleranciami + ochutnávka DK Kramáre, Stromová 18 od 17.00 do 18.30 h 11. október: Chorý senior doma - kde hľadať pomoc? - v spolupráci so sociálnym odborom MČ Nové Mesto DK Kramáre, Stromová 18 od 17.00 do 18.30 h 8. november: Ženy v uniformách (hasičky, vojačky, policajtky...) beseda o špecifikách povolania pre ženy – v čom sú iné ako ich kolegovia – muži, v čom musia byť rovnaké. DK Kramáre, Stromová 18 od 17.00 do 18.30 h

Info

Miestny odbor Živena Bratislava

Sídlo: Dom kultúry Kramáre, Stromová 18

831 01 Bratislava

IČO: 00591921 0003

č.ú.: SK62 7500 0000 0040 2867 0151

Kontakt

MO Živena Bratislava, 

DK Kramáre, Stromová 18, 831 01 Bratislava

+421 915 739 024,

bratislava.zivena@gmail.com

www.zivenabratislava.sk

Autorské práva

Copyright © 2018 Živena Bratislava. All Rights Reserved.

Search