Osobnosti MO Živena Bratislava

Osobnosti MO Živena Bratislava

Oľga Karolína Valéria Kuzmány

Oľga Krčméry

Anna Jesenská

Hana Zelinová

Ľuba Pavlovičová – Baková

Ing. Zora Breierová

Magda Vášáryová

Jela Krčméry – Vrteľová

RNDr. Elena Dimitrová, CSc.

PhDr. Viera Mikulášová – Škridlová

Prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.

Doc. Mgr.Art. Elena Šarayová

Info

Miestny odbor Živena Bratislava

Sídlo: Pisztoriho palác, Štefánikova 25

811 05 Bratislava

IČO: 00591921 0003

č.ú.: SK49 0200 0000 0034 7847 7653

Kontakt


MO Živena Bratislava, Štefánikova 25, P.O.Box 816 44, 811 05 Bratislava

+421 950 488 287

info@zivenabratislava.sk

www.zivenabratislava.sk

Autorské práva

Copyright © 2018 Živena Bratislava. All Rights Reserved.

Search